Strona główna Opinie Wyszukiwanie Praca Kontakt

Szkolenia KRD Imprezy integracyjne Konferencje Public Relations Partnerzy Zaufali nam Napisali o nas

Public Relations  
 


Public Relations jest głównym przedmiotem działalności Agencji "SARTO".

Celem proponowanych działań jest:

punktor

kreowanie pożądanego wizerunku firmy,

punktor

stała troska o jej reputację,

punktor

utrzymywanie korzystnych relacji między firmą a różnymi grupami, od których zależy realizacja
jej strategicznych celów,

punktor

wsparcie innych działań marketingowych nakierowanych na wzrost sprzedaży,

punktor

przygotowanie planu reakcji na sytuację kryzysową.

Szczegółowe zaplanowanie działań zmierzających do realizacji tych celów, pomiar ich skuteczności i zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi ze strony Agencji „SARTO” wymaga dokonania szczegółowych ustaleń w zakresie:

punktor

zdefiniowania stanu wyjściowego poprzez:
           •  ustalenie aktualnego wizerunku firmy w mediach
           •  weryfikację listy mediów i osób, do których kierowane są komunikaty
           •  zbadanie skuteczności dotychczasowych działań
           •  poznanie aktualnej strategii marketingowej na rok 2004

punktor

uzgodnienia listy szczegółowych celów do osiągnięcia w 2004 i sposobów pomiaru stopnia realizacji
tych celów na podstawie briefu PR,

punktor

opracowania propozycji tekstu umowy o współpracy.

Po rozpoczęciu prac kluczowym zadaniem będzie opracowanie strategii korporacyjnej, promującej takie wartości, jak:

punktor

wartość marki, jej cechy i wizerunek,

punktor

misję firmy,

punktor

zdolności zarządcze kierownictwa firmy,

punktor

osiągnięcia biznesowe,

punktor

oraz strategii produktowej wspomagającej proces sprzedaży wytypowanych produktów.

W każdym przypadku oznacza to konieczność zdefiniowania:

punktor

sytuacji wyjściowej,

punktor

listy celów,

punktor

grup docelowych,

punktor

treści podstawowych kontekstów i przekazów,

punktor

taktyki i działań,

punktor

metod pomiaru skuteczności obranej strategii,

punktor

raportowania na potrzeby klienta.

Ponadto konieczne wydaje się objęcie współpracą zadań z zakresu:

punktor

monitorowania mediów,

punktor

monitorowania działań i osiągnięć konkurencji,

punktor

zarządzania zawartością serwisu internetowego,

punktor

przygotowania pakietu antykryzysowego,

punktor

zarządzania treścią serwisu www.

 

 

Strona główna ]

Wyślij pocztę do webmaster@sarto.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2003 SARTO Agencja Public Relations
Ostatnia modyfikacja: 06 maja 2004