Dziedziną, w której Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo konsumentów jest branża produktów elektrotechnicznych. Tylko wyrób oznaczony znakiem „CE” może pojawić się na półkach sklepów, hurtowni i ostatecznie w naszych mieszkaniach. Z wymaganiami związanymi ze znakiem CE od dawna stykali się producenci – eksporterzy na rynki krajów UE. Od 1 maja 2004 r. zagadnienie to będzie dotyczyć także producentów, dla których rynkiem zbytu jest jedynie Polska, importerów wyrobów z krajów leżących poza UE czy wreszcie hurtowników i sprzedawców detalicznych, którzy powinni wiedzieć na jakich zasadach można wprowadzać produkty elektrotechniczne do obrotu.

 

ZNAK CE

 

Wybrane zagadnienia z programu konferencji:
 

      *        odpowiedzialność i obowiązki producenta wynikające z dyrektyw UE,

      *        odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez wyrób niebezpieczny,

      *        urządzenia nie podlegające dyrektywom,

      *        gdzie i w jakim zakresie potwierdzić laboratoryjnie bezpieczeństwo wyrobu – wykaz jednostek akredytowanych,

      *        informacje praktyczne na temat przygotowania dokumentacji, złożenia wniosku, opracowania deklaracji,

      *        powiązanie dyrektyw UE z polskimi aktami prawnymi.
 

Osoby zainteresowane tematyką konferencji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (071) 79 67 311.

 

 

Wyślij pocztę do webmaster@sarto.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2003 SARTO Agencja Public Relations
Ostatnia modyfikacja: 06 maja 2004